Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivä 1.9.2012

Rekisterin pitäjä ja rekisterin nimi

Asiakasrekisterinpitäjä on Hevosväylä, Raatimiehenkatu 2 lh1, 00140 Helsinki.
Puh. 0400 494634 Y-tunnus 2015999-1. Rekisterin nimi on Hevosväylän asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon ja asiakasyhteydenpitoon. Rekisterin tarkoitus on tarjota käyttäjille parempaa palvelua mahdollistamalla henkilö-, osoite- ja ostohistoriatietojen tallennus.

Rekisteröityneille käyttäjille voidaan lähettää kohdennettuja markkinointiviestejä Hevosväylän uutuuksista, tarjouksista ja uutisista.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu käyttötarkoituksen mukaan kootusta rekisteristä sisältäen henkilötiedot, yhteystiedot, ostohistorian, kampanjatiedot ja salasanan käyttäjäkohtaisiin sivuihin ja näkymiin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan asiakkaan itsensä tekemistä ilmoituksista asiakkaaksi rekisteröityessään tai tietoja muokatessaan. Rekisteröityminen ei ole pakollista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta kenellekään ulkopuoliselle (poikkeuksena asiakkaan oma pyyntö tai viranomaisen lakiin perustuva pyyntö), eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät omilla henkilökohtaisilla tunnuksillaan. Manuaalista aineistoa ei ole. Tietokantoihin tallennettu aineisto kerätään verkkokauppajärjestelmän ylläpitäjän palvelimille, jonne verkkokaupan työntekijät ottavat yhteyden sekä hallinnoivat rekisteriä suojatun yhteyden kautta. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.